top of page

Matkojemme erityisluonteen, kuljetusmuotoa koskevien poikkeuksellisten määräysten ja poikkeuksellisten majoituesehtojen sekä matkakohteen erityiolosuhteiden vuoksi sovellamme lisäksi erityisehtoja.

Matkasopimus

 

Matkustajalla on velvollisuus tarkistaa matkavahvistus ja ilmoittaa mahdollisista virheistä tai puutteista ennen varaus- tai ennakkomaksun suorittamista.

Matkasopimus syntyy, kun matkustaja on suorittanut ennakko- tai varausmaksun 7 päivän kuluessa matkavarauksesta.

Matkanjärjestäjällä on oikeus peruuttaa varaus, ellei maksua ole suoritettu eräpäivään mennessä.  Varausmaksu on 300 €/hlö tai 25 % matkan kokonaishinnasta. Loppumaksu tulee olla maksettuna viimeistään 45 päivää ennen matkaan lähtöä tai laskun eräpäivän mukaisesti.

Käytäntö saattaa vaihdella hieman matkakohteittain. Joissakin matkoissamme saatamme joutua perimään suuremman ennakkomaksun kattamaan erityis- ja varauskuluja kohteissamme. 

Tällöin sovellamme myös yleisistä peruutusehdoistamme poikkeavia sääntöjä. Ilmoitamme poikkeuksista erikseen matkaohjelmien ja varauksen yhteydessä.

Erikseen tilauksesta valmistetut matkapaketit

Matkapakettien räätälöimisestä ryhmille veloitamme erikseen toimisto- ja palvelukuluja 100 euroa tai tarjouksessa näkyvän summan mukaisesti.

ZolarStonen oman matkatarjonnan ulkopuolelle tilauksesta rakennetuista ryhmämatkoista lähetämme asiakkaalle erillisen tarjouksen,  jossa on mainittuna muiden matkapaketin kokonaishinnan lisäksi toimisto- ja palvelukulut.

Hotelliluokitus

Hotellitasoluokitukset perustuvat omaan luokitukseemme.

ZolarStone pidättää oikeuden hotellien vaihdoksen vastaavaan tai korkeampitasoiseen hotelliin ilman velvollisuutta hinnan alennuksiin tai muihin korvauksiin.
 

Viisumit ja passit


Viisumien ja passien tulee olla voimassa vähintään 6kk matkan jälkeen, paitsi eu-alueella. Osaan kohdemaistamme edellytetään viisumin hankkimista etukäteen. Matkalle osallistujat vastaavat itse tarvittavien viisumien hankkimisesta ja niiden hankinnasta aiheutuvista kuluista. Viisumin hankintaprosessissa ZolarStone auttaa asiakasta veloituksetta.

ZolarStone ei vastaa virheellisistä viisumeista tai rikkinäisistä passeista, jotka saattavat evätä matkalle lähdön tai pääsyn maahan. Matkoille osallistujien tulee myös huolehtia että matkustajan passissa on riittävästi tyhjiä sivuja viisumeita ja leimoja varten. Osalle matkoistamme tarvitset jopa 3-4 tyhjää sivua. Muiden maiden kuin Suomen passien haltijoiden tulee ilmoittaa kansalaisuudestaan varauksen yhteydessä. Viisumien hankintakulut sekä hakuprosessi vaihtelee maittain ja riippuu matkustajan kansalaisuudesta.

Matkavakuutus

 

Matkan hintaan ei sisälly peruutusturvaa eikä matkavakuutusta. Suosittelemme peruutusturvan sisältävän matkavakuutuksen ottamista heti matkavarauksen yhteydessä suojaamaan oman, lähiomaisen tai matkakumppanin sairastumisen tai muun matkanteon estävän hätätapauksen varalta.
Suosittelemme myös tarkistamaan vakuutuksenne peruutusturvan kattavuuden sekä korkealla liikkumisen vaelluksilla (Intia) jolloin liikumme yli 3000 metrin korkeudessa. Vaelluksille ja kiipeilymatkoille osallistujilta edellytetään sellaisen vakuutuksen ottamista, joka kattaa helikopterievakuoinnin ja kotiuttamisen. Lisätietoa vakuutuksista saat vakuutusyhtiöltäsi.

Matkojen toteutuminen

 

Matkanjärjestäjällä on yleisten valmismatkaehtojen kohta 12.1 perusteella oikeus peruuttaa matka, mikäli sille ei ole ilmoittautunut matkan toteuttamiseen edellyttävää matkustajamäärää (7 henkilöä). Tällöin kaikki ennakko- ja varausmaksut palautetaan. Peruuttamisesta ilmoitetaan viimeistään 21 vrk ennen matkan alkua. Jos peruuttamisesta ilmoitetaan myöhemmin kuin 21 vrk ennen matkan alkua eikä matkustaja saa korvaavaa matkaa, on korvaus enimmillään toimistokulujen suuruinen. – poikkeus kohtaan 12.4. yleiset valmismatkatehdot

 

Varausmuutokset

 

Mikäli matkustaja haluaa luovuttaa matkan toiselle tulee tästä ilmoittaa ZolarStonelle viipymättä. ZolarStonella on oikeus periä tarpeellisten toimenpiteiden mukaiset kulut. Matkojen luovuttaminen ei ole mahdollista kaikkien matkojen osalta, sillä joistakin matkoistamme joudumme hyvissä ajoin hankkimaan paikallisviranomaisten myöntämät erikoisluvat sekä etukäteen järjestetyt viisumit.

Matkaohjelmissa ilmoitettuihin hotelleihin ja matkareittiin saattaa ajoittain tulla matkanjärjestäjästä riippumattomista syistä muutoksia. Mikäli ZolarStone joutuu ulkopuolisista syistä muuttamaan julkaistua matkaohjelmaa, siitä ilmoitetaan asiakkaalle kirjallisesti ensi tilassa. Asiakkaan tulee saatuaan muutoksesta tiedon ilmoittaa 10 vrk sisällä, hyväksyykö hän muutoksen. Mikäli asiakas ei ota tiedon saatuaan yhteyttä matkanjärjestäjään, katsomme asiakkaan hyväksyneen muutoksen.

Aikataulumuutokset 

 

Erityisesti kaukomatkohteiden lentoliikenteessä tapahtuu usein ennalta arvaamattomia aikataulumuutoksia, myöhästelyjä ja jopa lentojen peruutuksia. Matkanjärjestäjä pidättää oikeuden muuttaa matkaohjelmaa ja matkakohteiden kiertojärjestystä kyseisistä erityisoloista johtuen. Yleisten valmismatkaehtojen kohdan 14 mukaisena virheenä ei pidetä myöskään myöhäisempää kotiinlähtöä jos muutos johtuu matkanjärjestäjästä riippumattomasta syystä ja kotiinpaluu pidentyy alle 5 vrk kestävällä matkalla enintään 6 tuntia, 5-8 vrk kestävällä matkalla enintään 8 tuntia ja yli 8 vrk kestävällä matkalla enintään 12 tuntia. Jos muutoksen syynä on ilmatilan ruuhkautuminen, lennonjohdon toimenpiteet, poikkeuksellinen sää tai muu vastaava syy, sovelletaan edellä mainittuja aikamääriä kaksinkertaisina. Ellei viivästynyt kotiinpaluu johdu matkanjärjestäjän huolimattomuudesta, matkustaja ei ole oikeutettu korvaukseen viivästyksen hänelle mahdollisesti aiheuttamasta vahingosta.

 

Matkanjohtajan vaihtuminen

 

Matkanjärjestäjä pidättää oikeuden matkaohjelman toteuttamiseen englanninkielisellä opastuksella, mikäli matkanjohtaja estyy lähtemästä matkalle äkillisen sairauden tai muun pakottavan esteen vuoksi, kunnes paikalle saadaan korvaava matkanjohtaja. Matkanjärjestäjä pidättää oikeuden vaihtaa ennalta ilmoitettu matkanjohtaja toiseen pakottavasta syystä. 

 

Matkan hinnan määrittely ja hinnanmuutokset 

 

ZolarStonen esitteen matkojen hinnat annetaan sitoumuksetta. Ne perustuvat esitteen tekohetkellä voimassa olleisiin tariffeihin sekä valuuttakursseihin. Matkan lopulliseen hintaan voivat vaikuttaa näiden  muutokset. Matkanjärjestäjällä on kuljetusmuodon erityisluonteen takia oikeus korottaa hintoja matkasopimuksen syntymisen jälkeen, mikäli lentohinnoissa, -veroissa, viranomaismaksuissa tai muissa lentolippuun liittyvissä maksuissa tapahtuu korotuksia. Esitteen matkapakettien hinnoittelukurssia verrataan kuluttaja-asiamiehen ohjeistuksen mukaan 6 viikkoa ennen lähtöpäivää vallitsevaan valuuttakurssiin. Mahdollisista hinnanmuutoksista ilmoitetaan matkustajalle vähintään 30 vrk ennen lähtöpäivää. Muutokset huomioidaan loppulaskussa.

Matkanjärjestäjän vastuu

 

Matkanjärjestäjä ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat lakkotilanteista, luonnonkatastrofeista, terrorismista tai muista vastaavista ylivoimaisista tilanteista (force major). Matkanjärjestäjä ei myöskään vastaa matkustajille tai matkatavaroille mahdollisesti sattuvista vahingoista. Matkanjärjestäjä varaa oikeuden muuttaa aikataulua, matkaohjelmaa sekä muuta matkaan liittyvää tietoa, sekä sopimusehtoja ennen matkasopimuksen syntymistä.

Peruutusehdot 

 

Matkustajan oikeus peruuttaa matka ylivoimaisen esteen, esim. sairastapauksen tai muun vakavan tapaturman vuoksi: Jos matkustajaa kohtaa odottamaton ja vakava tapahtuma on hänellä valmismatkalain 2 luvun 15 § 1 mom 3 k ja yleisten valmismatkaehtojen 5.1 kohdan mukaan oikeus peruuttaa matka. ZolarStonella on oikeus periä kohtuullinen korvaus peruuttamisesta aiheutuvista tarpeellisista toimenpiteistä kuten ennakkoon maksetuista palveluista, joista matkanjärjestäjällä ei ole hinnanpalautusoikeutta (esim. lennot, hotellit, viisumit tai muut matkajärjestelyt). Matkustajan tulee ilmoittaa peruutuksesta viipymättä matkanjärjestäjälle ja todistettava matkalle lähdön este lääkärintodistuksella, vakuutusyhtiön selvityksellä tai poliisin lausunnolla tai vastaavalla luotettavalla kirjallisella selvityksellä. Huom: Viime hetken peruutuksien yhteydessä peruutuskulut ovat usein huomattavasti varaus- ja ennakkomaksuja suuremmat. Tämän vuoksi suosittelemme peruutusturvan sisältävän matkavakuutuksen ottamista heti matkavarauksen tehtyäsi. 
 

Matkustajan peruuttaessa matkansa ilman erityistä syytä on matkanjärjestäjällä oikeus periä itselleen aiheutuneet todelliset kulut (esim. varatusta majoituksesta aiheutuneet kulut, mikäli majoitusta ei saada uudelleen myytyä).

Mikäli matkanjärjestäjälle ei ole koitunut kuluja, voi matkustaja peruuttaa matkansa ilman erityistä syytä seuraavasti:
- viimeistään kolme kuukautta ennen matkaa, jolloin peruutuskuluina peritään 200 € + alv. 24 % / matkustaja.

- viimeistään 45 vrk ja alle kolme kuukautta ennen matkan alkua, jolloin peruutuskuluina peritään varausmaksu 300 € + alv 24 % / matkustaja.
- alle 45 vrk ennen matkan alkua perutun matkan peruutuskulut ovat 100 % matkan kokonaishinnasta.

bottom of page