top of page

Matkan varaaminen ja maksu

 

Matkan voit varata soittamalla tai lähettämällä sähköpostia.

Ilmoitathan varauksen yhteydessä nimesi (niin kuin se passissa kirjoitetaan), syntymäaika, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite sekä tarvittaessa kopio passistasi toimistollemme. Ilmoita samalla myös mahdollisesta erikoisruokavaliosta, haluatko yhden hengen huoneen tai mies-/naispaikan sekä muut erityistoiveesi.

 

Matkalle pääsemisen vahvistat maksamalla varausmaksun 300 euroa/hlö tai

25 % matkan hinnasta. 

Lähetämme sinulle varauslaskun, jonka eräpäivä on 7 päivän päästä.

Loppulasku erääntyy n. 35-45 päivää ennen matkan alkua ellei toisin mainita.

Sinulla on oikeus peruuttaa matka ilman erityistä syytä:
Peruutuksella tarkoitetaan asiakkaan jo tilaaman matkan peruutusta tai jo sovitun matkan muutosta matkapäivien, majoituksen tai muun vastaavan osalta. Myös nämä muutokset käsitellään peruutuksina ja niihin sovelletaan alla olevia peruutusehtoja.

Jo aloitettuun matkaan ei voi tehdä muutoksia. Matkustajan peruuttaessa matkansa ilman erityistä syytä on matkanjärjestäjällä oikeus periä itselleen aiheutuneet todelliset kulut (esim. varatusta majoituksesta aiheutuneet kulut, mikäli majoitusta ei saada uudelleen myytyä).
Mikäli matkanjärjestäjälle ei ole koitunut kuluja, voi matkustaja peruuttaa matkansa ilman erityistä syytä seuraavasti:
- viimeistään kolme kuukautta ennen matkaa, jolloin peruutuskuluina peritään 200 € + alv. 24 % / matkustaja.

- viimeistään 45 vrk ja alle kolme kuukautta ennen matkan alkua, jolloin peruutuskuluina peritään varausmaksu 300 € + alv 24 % / matkustaja.
- alle 45 vrk ennen matkan alkua perutun matkan peruutuskulut ovat 100 % matkan kokonaishinnasta.


Matkanjärjestäjällä on myös oikeus peruuttaa varauksesi, ellei varausmaksua ole suoritettu eräpäivään mennessä.
 

Matkavarauksen peruminen ylivoimaisen esteen, esim. sairastapauksen tai muun vakavan tapaturman vuoksi on valmismatkalain ja yleisten valmismatkaehtojen mukainen oikeutesi. ZolarStonella on oikeus periä kohtuullinen korvaus peruuttamisesta aiheutuvista tarpeellisista toimenpiteistä kuten ennakkoon maksetuista palveluista, joista matkanjärjestäjällä ei ole hinnanpalautusoikeutta. Matkanjärjestäjä ei ole oikeutettu korvaukseen menetetystä liikevoitosta. Osaan matkoistamme sovellamme erityisehtoja. Tällöin perimme normaalista varausmaksusta poikkeavan ennakkomaksun ja sovellamme matkakohtaisia erityisiä peruutusehtoja, jotka ilmoitetaan ohjelmien yhteydessä.

 

Ilmoita peruutuksesta meille viipymättä ja liitä mukaan lääkärintodistus, vakuutusyhtiön selvitys, poliisin lausunto tai vastaava luotettava kirjallinen selvitys. Viime hetken peruutuksien yhteydessä peruutuskulut ovat usein huomattavasti varaus- ja ennakkomaksuja suuremmat. Tämän vuoksi suosittelemme peruutusturvan sisältävän matkavakuutuksen ottamista heti matkavarauksen tehtyäsi.

Matkan hinta

Matkojen hinnat sisältävät matkaohjelmien mukaiset ateriat, retket, kuljetukset, majoitukset ja suomalaisen matkanjohtajan sekä paikallisoppaiden palvelut. Varaamme palvelut etukäteen, mikäli mahdollista kohteesta riippuen. Tällöin voit nauttia huoletta matkastasi. Matkojen hinnan sisältö on mainittu ko. matkan kohdalla.

Matkojemme hinnat eivät sisällä esim. vakuutuksia, lentokenttämaksuja, viisumikuluja tai juomarahoja.

Matkojemme  hinnoittelu perustuu matkan myynnin avaamisajankohtana oleviin palvelujen tarjoajien tariffeihin, valuutta- ja verotietoihin sekä minimi 7 matkustajan ryhmäkokoon.

Maailmanmarkkinoiden heilahteluista sekä tarjonnan ylittävästä kysynnästä johtuen palvelujen hinnat saattavat äkillisesti nousta.

Matkojemme erikoisluonteesta johtuen voimme joutua korottamaan matkojemme hintoja. Pidätämme oikeuden matkan hinnan tarkistukseen ja muuttamiseen kaikilla matkoillamme kuluttaja-asiamiehen suosituksen mukaisesti viimeistään 1 kk ennen matkaan lähtöä. Mikäli matkasi hintaan on tulossa muutoksia, olemme sinuun yhteydessä välittömästi saatuamme tiedon muuttuneista tai muuttuvista kustannuksista.

 

Mikäli matkustaja haluaa luovuttaa matkan toiselle tulee tästä ilmoittaa ZolarStonen asiakaspalveluun välittömästi. Matkojen luovuttaminen ei ole mahdollista kaikkien matkojen osalta, sillä joistakin matkoistamme joudumme hyvissä ajoin hankkimaan paikallisviranomaisten myöntämät erikoisluvat sekä etukäteen järjestetyt viisumit.

Matkojen ehdot

Matkoillamme noudatetaan yleisiä valmismatkaehtoja (Kuluttajavirasto). Matkojemme erityisluonteesta johtuen sovellamme kaikkiin matkoihin yleisten valmismatkaehtojen lisäksi lisä- ja erityismatkaehtoja. Joissakin matkoissa noudatamme myös matkakohtaisia erityismatkaehtoja, tämä on mainittuna ko. matkan kohdalla erikseen. Matkakohtaiset erityisehdot löytyvät ZolarStonen kotisivuilta.

Matkojen toteutuminen

Matkojen toteutuminen esitteessä, verkkosivuilla tai muussa markkinointimateriaalissa mainittuun hintaan pääsääntöisesti edellyttää, että osallistujia on vähintään seitsemän henkilöä. Poikkeuksista on mainittu matkakohtaisesti erikseen.
Matkanjärjestäjällä on oikeus peruuttaa matka, jos matkalle ei ole
ilmoittautunut sen toteuttamisen edellyttämää matkustajamäärää.

 

Matkan sisältö

ZolarStone pidättää oikeuden mahdollisiin aikataulu-, ohjelma-, sekä muihin muutoksiin valmismatkalain 10 pykälän mukaisesti ja olennaisesti sisältöä muuttamatta. Muutoksista kerrotaan välittömästi matkustajalle.  

 

bottom of page