top of page

ZOLARLIGHT ENERGYHEALING COURSE I

Program

 

1. DAY, FRIDAY start at 18 PM till 21 PM

 

Group introduction

Course presentation

Basic information about spirituality

Tee break

Healing preview and basic knowledge

Meditation and/or relaxation exercise

Shanti time

 

2. DAY, SATURDAY start at 9 AM till 18 PM

 

Morning exercise / meditation /discussion

Chakras and energychannels

Tee break

Chakras continue

Lunch break

Chakra practice

Tee break

Healing yourself

Exersice

Meditation

Shanti time

 

3. DAY, SUNDAY start 9 AM till 17 PM

 

Morning meditation / discussion

Practicing

Tee break

Energy variatios

Lunch

Practicing

Tee break

Preparing homelessons, Conclusion

Meditation

 


Attn! max 14 person/course

IMG_20191025_184830.jpg

Hosts:

Anne Kivisola, english, finnish

Zahir El Ariss, arabic, france, english

ZolarLight Healing /

Anne Kivisola

  • ”Spiritual path” over fifteen years

  • Yoga course 200 RYT, Yoga Alliance, Intia

  • Ayurveda basicstudies, Chakrapani Clinic, Intia

  • examble. Cammalot seichem ja SFT energyhealing courses also SFT master

  • ZolarLight Healing is a mix all I have learnt in my life while travelling at India, meditations, exercises but mostly Solar energies chanelling

Contact us

Kiitos yhteydenotostanne ja iloa päiväännne!

Thank you submitting and wish you a joyfull day ahead!

Vastuuvapauslauseke


 

Energiahoidot ovat niin kutsuttuja täydentäviä hoitomuotoja, jotka voivat tukea lääketieteellistä hoitoa. Energiahoitoja ei ole tarkoitettu korvaamaan lääkärin tutkimusta, lääkärin määräämiä lääkkeitä tai hoitoja.

Zolar Light Healing palvelut ja tuotteet eivät sovellu henkilöille, joilla on vakavia mielenterveyshäiriöitä tai psykoottista oireilua. Hoitoon hakeutuva sitoutuu kertomaan kaikki tarvittavat ja totuudenmukaiset fyysistä ja psyykkistä terveydentilaansa koskevat tiedot ennen hoitopäätöksen tekemistä. Näiden oikeellisten tietojen perusteella tehdään arvio hoidon aloittamisen mahdollisuudesta.

 

Disclaimer

Energy treatments are so-called complementary therapies that can support medical care. Energy treatments are not intended to replace medical examination, medication or treatment prescribed by a doctor.
Zolar Light Healing services and products are not suitable for people with severe mental disorders or psychotic symptoms. The person seeking treatment agrees to provide all necessary and truthful information about their physical and mental health before making a decision on treatment. Based on these correct information, an assessment is made of the possibility of starting energytreatment.

bottom of page