top of page

Energiahoito

 

 

Energiahoito on ikivanha luontaishoitomuoto, jota on käytetty tasapainottamaan mieltä, lievittämään kipua ja edesauttamaan paranemista. Energiahoito on laaja käsite ja sisältää erilaisia hoitomuotoja, joilla pyritään edistämään tai parantamaan ihmisen terveydentilaa sekä hänen yleistä hyvinvointiaan.

Käytännössä hoitaja on kanava hoitavalle energialle, joka ohjautuu juuri sinne missä sitä tarvitaan. Usein energiahoito pystyy itsenäisesti auttamaan ihmistä etenkin silloin kun ihminen ei ole saanut apua perinteisestä lääketieteestä.

 

Hoidot energisoivat, rauhoittavat, rentouttavat sekä auttavat oman elämän ongelmien selkeytymisessä. Energiahoidot vahvistavat vastustuskykyä ja lisäävät elinvoimaa. Hoidoissa voidaan hoitaa fyysisellä tasolla olevia olevia sairauksia, kiputiloja, jännityksiä sekä myös henkisellä ja tunnepuolella olevia ongelmia.

 

Energiahoidoilla tuetaan ja hoidetaan kehon omaa puhdistumista ja parantumista sekä tietoisuuden kasvua -henkistä heräämistä. Parhaimmillaan energiahoito vaikuttaakin syvemmällä tasolla hoitaen vaivojen alkuperää ja harmonisoi koko olemusta. Energian värähdellessä harmonisesti keho, mieli sekä sielu ovat luonnollisessa tasapainossa ja olemisen perustilassa, johon meidät on luotu.

 

Luonnon harmonian epätasapainoa voidaan hoitaa myös energioilla.

Luonto sekä eläimet ovat kiitollisia energian vastaanottajia.

 

 

Hinta

80,-/kerta (1-1,5 h)

Kaukohoito 60,-/kerta (n.tunti)

Kotien puhdistukset ja kotikäynnit n. 100,-/kerta

(Huom! Matka-aika ja etäisyys)

Energiahoitopaketit, jotka sisältävät Detox-jalkakylvyn:

Energiahoito 30 min & Detox jalkakylpy 30 min 80 €

 

Lue lisää DETOX-jalkakylvystä

 

Records show that energy healing was a fully developed and vast medicinal system that many ancient civilizations were using to keep body, mind and spirit healthy.  It was indeed prevalent in the ancient civilizations of the Americas, India, Egypt and even in Finland.

Energy healing has recently come to the forefront again as more and more people awaken to the immense and powerful potential of their mind, body and spirit to heal and create their realities.

By definition, energetic healing is a method of healing that manipulates the subtle energy systems of the body (or rather bodies) with the goal of ensuring the mental, physical and spiritual wellbeing of a person. The human body is a complete energy system in tune with the Universe. Any imbalance in the body would create obstruction in the flow of energy, which results in illness. Basically, energetic healing is trying to ensure that the energy flow within the body moves unobstructed. The healer is merely a channel for the the universal life force to work through her and help your own being heal yourself.

 

The body does not create the energy system, it is the energy system that creates the body. The energy field is an intelligent system that regulates health and healing. The health (or lack thereof) of the energy system is mirrored in the health of the mind, body and spirit.

Price

80,-/for one session (1-1,5 h),  Finland

Distance healing 60,-/for one session (around one hour)

House cleaning around 100,-/for one visit

(Att! Depends of distance)

142046017_413463839766240_84011788561412

ZolarLight Healing /

Anne Kivisola

  • ”Henkisen tien” kulkija yli viidentoista vuoden ajan

  • Jooga kurssi 200 RYT, Yoga Alliance, Intia

  • Ayurveda perusopinnot, Chakrapani Clinic, Intia

  • mm. Cammalot seichem ja SFT energiaterapiakurssit, myös opettajataso

  • VortexHealing®

  • ZolarLight Healing on yhdistelmä kaikesta oppimastani, pääasiassa kuitenkin Solaaristen energioiden parantavan vaikutuksen kanavointia

Contact us

Kiitos yhteydenotostanne ja iloa päiväännne!

Thank you submitting and wish you a joyfull day ahead!

Vastuuvapauslauseke


 

Energiahoidot ovat niin kutsuttuja täydentäviä hoitomuotoja, jotka voivat tukea lääketieteellistä hoitoa. Energiahoitoja ei ole tarkoitettu korvaamaan lääkärin tutkimusta, lääkärin määräämiä lääkkeitä tai hoitoja.

Zolar Light Healing palvelut ja tuotteet eivät sovellu henkilöille, joilla on vakavia mielenterveyshäiriöitä tai psykoottista oireilua. Hoitoon hakeutuva sitoutuu kertomaan kaikki tarvittavat ja totuudenmukaiset fyysistä ja psyykkistä terveydentilaansa koskevat tiedot ennen hoitopäätöksen tekemistä. Näiden oikeellisten tietojen perusteella tehdään arvio hoidon aloittamisen mahdollisuudesta.

 

Disclaimer

Energy treatments are so-called complementary therapies that can support medical care. Energy treatments are not intended to replace medical examination, medication or treatment prescribed by a doctor.
Zolar Light Healing services and products are not suitable for people with severe mental disorders or psychotic symptoms. The person seeking treatment agrees to provide all necessary and truthful information about their physical and mental health before making a decision on treatment. Based on these correct information, an assessment is made of the possibility of starting treatment.

bottom of page